Yağlama klapanları – Yağlama klapanları, yağ/yağ klapanları

Biz müxtəlif çeşiddə yağ klapanları və yağlama avadanlığı üçün bütün növ klapanlar təqdim edirik.

Yağ klapanları yağlama avadanlığı və yağlama sistemlərində təchiz edilmiş hissələr və cihazdır, yağ klapanları aşağıdan yüksək təzyiqə qədər mövcuddur və geniş mühitlərdə tətbiq olunur. HS yağ klapanı, xüsusilə müxtəlif ağır iş şəraitində etibarlı əməliyyatdır, asanlıqla dəyişdirilir və sənaye tətbiqləri üçün daha aşağı qiymətə malikdir.

Yağ klapanının üstünlükləri:

  • Seçim üçün əl və ya avtomatik klapan
  • Müxtəlif iş şəraiti üçün solenoid, təzyiq və yoxlama klapanları
  • Etibarlı təzyiq tənzimləmə və cavab klapanları və sıfır sızma yoxlama klapanları.