Yağlama Avadanlıqları üçün Yağ Yağı Yağlama Göstəriciləri

Yağ yağı yağlama göstəricisi yağlama avadanlığında / sistemində axın sürətini və ya təzyiqi yoxlamaq üçün istifadə olunur. Yağlama sistemlərinin boru xəttində quraşdırılmış nəzarət və ya monitorinq cihazları kimi müxtəlif tələblərə uyğun olaraq yağlama sistemini təchiz etmək üçün bir neçə sıra göstəricilər mövcuddur.