Hava Yağı Qarışdıran Yağlama Vanaları – Yağlama Bölmələri

Sürtkü, sıxılmış havanın təsiri altında boru divarı boyunca irəliləyir və sıxılmış havadan ayrılmış davamlı incə yağ damcıları ilə yağlama nöqtəsinə püskürür. Neft və hava boru kəmərində, sıxılmış havanın roluna görə, boru kəmərinin daxili divarı boyunca sürtkü yağı irəliləyəcək və tədricən davamlı yağ filminin nazik bir təbəqəsi meydana gətirəcəkdir. Yağ və hava qarışdırma bloklarının qarışması nəticəsində yaranan yağ və hava axınları yağ və hava paylayıcı vasitəsilə və nəhayət, son dərəcə incə davamlı yağ damlası ilə yağlama nöqtəsinə paylanır.
Yağ və hava qarışdırma klapanları və distribyutor skanı yağ və hava axınının çoxsəviyyəli paylanmasına nail olur. Sıxılmış havanın yatağa daxil olan roluna görə, yağlama hissələri soyumuş olsa belə və yağlama hissələri müəyyən bir müsbət təzyiq saxlamaq üçün, çirkin və suyun xaricdən içəri girə bilməməsi üçün yaxşı bir sızdırmazlıq oynadı. təsiri.